Hydratany podle Vás - pro jehňata, kůzlata, selata

Po předchozí domluvě Vám připravíme Hydratany pro Vaše jehňata, kůzlata, selata  i v takovém množství, ze kterého připravíte přesně 1 litr čerstvého rehydratačního nápoje proti průjmu...samozřejmě je možné se domluvit i na jiném, Vám vyhovujícím, množství :) .