Průjmy telat - zásady léčby

 

 

Náš chov 8/2012 Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

1. Příznaky

Tele je ve věku pěti dnů bez většího zájmu o příjem krmiva. Výkaly jsou kašovité a řídké s bílým, žlutým až nebezpečným zeleným zbarvením. Předtím bylo normálně krmeno 2 x denně, 2 až 3 litry teplého mléčného nápoje.

2. Nález

Tele projevuje určitou životnost, pohybuje se, leží, přežvykuje. Nejsou zřetelné žádné projevy onemocnění. Pouze okolo ocasní krajiny jsou plochy pokožky silně znečištěné od řídkých výkalů. Tělesná teplota činí asi 39,2°C. Vzniklý stav je většinou výsledkem neadekvátní výživy, resp. techniky krmení.

3. Léčba

V tomto případě se někteří praktici bohužel stále vrací k nepodávání mléčných nápojů a preferenci pouze elektrolytických nápojů. Opačný názor je na štěstí v současnosti také uplatňován. Krmné mléko (nativní mléko se pasterizuje) se dále podává, avšak v menší dávce a rehydratační terapie je doplněna o elektrolytické nápoje.

 

Optimální napájecí režim telete s průjmem 

Typ průjmu

Ráno

Poledne

Odpoledne

Večer

Celkový objem tekutin

Mírný

mléčný nápoj

1 - 2 l

elektrolyt

1 - 2 l

mléčný nápoj

1 - 2 l

elektrolyt ad libitum

2 - 4 l

6 - 8 litrů

Těžký

elektrolyt

2 l

mléčný nápoj

1 - 2 l

elektrolyt

2 l

elektrolyt ad libitum

2 - 4 l

8 - 10 litrů

 

 

Hlavním problémem průjmových onemocnění telat je ztráta vody - dehydratace, ztráta elektrolytů a acidóza organismu.

Základem úspěšné terapie je včasná a vhodná rehydratace průjmujících telat. S rehydratační terapií je nutné začít včas, kdy telata jsou ještě sama schopna přijímat tekutiny.

Rehydratace je tedy první volbou při léčbě průjmových onemocnění. Pomocí rehydratačních roztoků dojde ke stabilizaci vody a elektrolytické bilance v organismu.

Dnes se již během léčby nedoporučuje vysazení mléčného nápoje. Roztok podáváme střídavě s mléčným nápojem nebo ho přidáváme do něj. Pokud tele nepije, musí se podat teleti nuceně! Při těžkých stavech je třeba volat veterinárního lékaře.

4. Typy průjmů

°Nutriční, dietetický - normální tělesná teplota do 39,2°C, bez příměsi hlenů a krve ve stolici     -rehydratační léčba bez použití antibiotik: HYDRATAN                                           

°Infekční  - tele s horečkou nad 39,3 °C, možnost příměsi krve či hlenu ve výkalech                          - rehydratační léčba: HYDRATAN doplněná případně o léčbu antibiotiky. Použití antimikrobiálních přípravků při včas zahájené rehydratační terapii není nutné. Antibiotika aplikujeme pouze v indikovaných případech, jako je např. salmonelóza. V těchto případech je vhodná jejich kombinace s nesteroidními antiflogistiky

 

°Nezastavitelný průjem - v těchto případech je vhodné použít adsorbencia, která  zadržují vodu v trávicím traktu a zároveň jsou i schopná vyvázat patogeny -černé uhlí, tanin. Tanin je navíc schopen i zastavit drobná   krvácení a chránit sliznice zažívadel tvorbou tenkého zpevněného filmu na povrchu sliznic - HYDRATAN STOP.

 

Je vhodné doplit léčbu průjmů podáním probiotik pro obnovení střevní mikroflóry (zvláště tehdy, pokud je léčba průjmu doplněna léčbou antibiotickou).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR sborník ze semináře Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu  Informační akce. 2019, výňatky:

Orální elektrolyty (OEL) jsou pro léčbu průjmových onemocnění nejvhodnější a nejčastější prostředky nejspíše vzhledem k tomu, že svým složením odpovídají metabolickým potřebám zasaženého organizmu.

U některých typů průjmů je intenzivní elektrolytová terapie v praxi jedinou efektivní cestou nápravy zdravotního stavu.

OEL by měly být podávány bez odkladu i při těch nejmenších příznacích průjmů, jelikož již v tu dobu je zřejmé, že tělo přichází o důležité minerály a tekutiny.

Vzhledem k velice příznivé ceně elektrolytů se tak jedná o jednoduše dostupnou a účinnou možnost léčby.

I doporučená použití od výrobců se často liší a je tak záhodné si shrnout obecné zásady použití OEL.Pokud to podmínky dovolují, měli bychom elektrolyty vždy podávat navíc k běžnému krmení mléka. Koneckonců je jednou z hlavních funkcí těchto produktů re-hydratace organizmu, tudíž čím více tekutin do telat dostaneme, tím lépe. S tím souvisí přímo i dlouhodobě zaběhlá praxe, která dodnes v celé řadě chovů přetrvává - odstavování průjmových telat od mléka po jeden až dva dny jako součást protokolu léčby každého telete. Tato teorie však nikdy nebyla potvrzena výzkumem. Naopak bylo doloženo, že telata, která přijímala mléko i během onemocnění, měla rychlejší a lepší rekonvalescenci.